Ugostiteljska oprema » Vitrine » Razne vitrine
C-1 BELLISSIMA
temp. rang 6-12°C ili 40-90°C
cijena od 14.100,00 kn

C-1 CARMELLA
temp. rang 6-12°C ili 40-90°C
cijena od 13.400,00 kn

C-1 AMARETTO
temp. rang 6-12°C ili 40-90°C
cijena od 13.300,00 kn

C-1 RAFAELLO
temp. rang 6-12°C
cijena od 14.150,00 kn

C-1 MAGNUM
temp. rang 6-12°C
cijena od 24.000,00 kn

C-1 CAPRI
temp. rang 2-8°C ili 40-90°C
cijena od 8.000,00 kn

C-1 COFFE
temp. rang 6-12°C
cijena od 1.532,00 kn

C-1 BERGEN Z
temp. rang 4-10°C i 40-90°C
cijena od 13.359,00 kn

C-1 VIENNA
temp. rang 4-10°C ili 40-90°C
cijena od 14.514,00 kn

C-1 GASTRO
temp. rang 6-12°C
cijena od 16.593,00 kn

C-1 NUGATTI
temp. rang 4-12°C
cijena od 11.049,00 kn
Vitrina za kolače


SZ-1 BELLISSIMA
temp. rang 4-12°C
cijena od 12.500,00 kn
Neutralne vitrine za pekarstvo


R-1 BELLISSIMA
cijena od 5.000,00 kn
Vitrine za sladoled


K-1 CORNETTI
cijena od 23.000,00 kn

K-1 SORBETTI
cijena od 31.000,00 kn

K-1 BISCOTTI
cijena od 33.000,00 kn

K-1 MAGNUM ICE
cijena od 37.000,00 kn

K-1 TOFINO
cijena od 13.000,00 kn

K-1 RIKSHA
sladoled na biciklu
cijena od 33.000,00 kn

Z-1 ARCTICA
cijena od 11.000,00 kn
Hlađene vitrine


L-1 MODENA
temp. rang 0-6°C
cijena od 9.900,00 kn

L-1 HAWANA
temp. rang 0-6°C
cijena od 9.500,00 kn

L-1 EUROPA
temp. rang 2-8°C
cijena od 9.317,00 kn

L-1 OLIMPIA
temp. rang 2-8°C
cijena od 15.000,00 kn

L-1 VERONI
temp. rang 2-8°C
cijena od 11.000,00 kn

R-1 PICCOLI
temp. rang 4-8°C
cijena od 9.600,00 kn

R-1 SMART
temp. rang 4-10°C
cijena od 10.000,00 kn

R-1 BERGEN O
temp. rang 6-10°C ili 40-90°C
cijena od 12.000,00 kn

R-1 ATOLI
temp. rang 2-8°C
cijena od 11.000,00 kn

R-1 ELBA
temp. rang 2-8°C
cijena od 9.500,00 kn

R-1 MARTINI
temp. rang 2-8°C
cijena od 12.500,00 kn

R-1 VARNA
temp. rang 2-8°C
cijena od 11.500,00 kn

R-1 RYGA
temp. rang 2-8°C
cijena od 15.500,00 kn

R-1 DAKAR
temp. rang 2-8°C
cijena od 21.000,00 kn

R-1 PRAGA
temp. rang 2-8°C
cijena od 10.500,00 kn
Vitrine za smrzavanje


SZ-1 OSLO
temp. rang –18 ÷ –22°C°C
cijena od 19.500,00 kn