Ugostiteljska oprema » Softice

Softice


SOFTGEL 112, SOFTGEL 320,
SOFTGEL 336

SOFTGEL 122 P, SOFTGEL 330 P

SOFTGEL 336 P, SOFTGEL 348 P
 
Tehnički podaci

Model Dimenzije Snaga Kapacitet Min. dio Max. dio Proizvodnja po satu
SOFTGEL 112 40x55x70 cm Amp. 10 - Kw 1,7
V 230 - 50 - 1
air 6,5 120 9
SOFTGEL 320 50x55x70 cm Amp. 13 - Kw 2,4
V 230 - 50 - 1
Amp. 10 - Kw 2,4
V 400 - 50 - 3
air 2x6,5 200 15
SOFTGEL 336 50x55x70 cm Amp. 10 - Kw 3,8
V 400 - 50 - 3
air 2x8 360 27
SOFTGEL 122 P 50x70x84 cm Amp. 15 - Kw 2,4
V 230 - 50 - 1
Amp. 8 - Kw 3
V 400 - 50 - 3
air 10 220 16,5
SOFTGEL 330 P 50x70x84 cm Amp. 15 - Kw 2,4
V 230 - 50 - 1
Amp. 8 - Kw 3
V 400 - 50 - 3
air 2x6 300 22,5
SOFTGEL 336 P 60x70x150 cm Amp. 11 - Kw 4
V 400 - 50 - 3
air   360 27
SOFTGEL 348 P 60x72x150 cm Amp. 15 - Kw 5,3
V 400 - 50 - 3
air   480 36